top of page

Kung ikaw ay nahihirapan sa pangunahing pagbabasa at pagsusulat, hindi ka nag-iisa – 1 sa 5 tao sa mga komunidad ng Alberta ay nahaharap sa mga katulad na hamon. Nandito kami para tumulong.

Makipag-ugnayan sa amin para sa libreng kumpidensyal na suporta.

  • One-on-one na pagtuturo

  • Mga maliliit na klase

  • Libreng pagtatasa

  • Mga plano sa pag-aaral

  • Libreng mapagkukunan

bottom of page