top of page

Lifelong Learning Bags

Ang mga Lifelong Learning Bag ay naging posible sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng Parkland County FCSS at Parkland County Libraries. Maaaring i-sign out at hiramin ang mga bag sa loob ng 1 linggo sa alinman sa limang lokasyon ng Parkland County Libraries o sa opisina ng TriCALA. 

ak48tkbs.png

Zentangle

Screenshot 2023-08-23 102515.png

Pagninilay

Screenshot 2023-08-23 102556.png

Memory Booster

Screenshot 2023-08-23 102613.png

Pagsusulat para sa Mental Health

Screenshot 2023-08-23 102538.png

Kalimba

Screenshot 2023-08-23 103423.png

Macrame

bottom of page